อสังหาริมทรัพย์กับสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนการรรีไฟแนนซ์บ้าน

refinance

ก่อนหน้านี้เราพูดกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์กับการรีไฟแนนซ์บ้านไปแล้วค่ะว่าการรีไฟแนนซ์บ้านหรือคอนโดนั้นคืออะไรแล้วทำไมเราต้องทำการรีไฟแนนซ์นั่นเองสำหรับฉบับนี้เราขอพูดถึงเรื่องของการ refinance ในอีกมุมหนึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เลยทีเดียวค่ะเรามาดูกันว่าก่อนที่จะทำการรีไฟแนนซ์บ้านเราจะต้องรู้อะไรบ้างค่ะ

  1. ข้อแรกเลยก็คือเราจะต้องรู้นโยบายของแต่ละธนาคารก่อนค่ะว่าแต่ละธนาคารนั้น มีนโยบายในการรีไฟแนนซ์บ้านอย่างไรรวมไปถึงข้อกฎหมายด้านการเงินต่างๆเช่นโปรโมชั่นหรือดอกเบี้ยในช่วง 3 ปีแรกอัตราดอกเบี้ยประเภท mlr และดอกเบี้ยประเภท mrr ร่วมด้วยถือเงื่อนไขของแต่ละธนาคารว่าสามารถให้เรากู้ได้ร้อยละเท่าไหร่ของราคาประเมินเป็นต้น
  2. ในส่วนของการรีไฟแนนซ์บ้านสิ่งที่เราจะต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถเคาะออกมาเป็นตัวเลขในอนาคตล่วงหน้าได้โดยละเอียดเท่าไหร่ยิ่งจะมีผลประโยชน์มากกับเราเท่านั้นค่ะโดยทั่วไปแล้วในเว็บไซต์ของแต่ละธนาคารจะมีโปรแกรมการคำนวณค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บ้านหรือคอนโดต่างๆให้บริการแก่ลูกค้าอยู่แล้วเราสามารถที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ต่างๆของธนาคารแล้วกรอกตัวเลขเพื่อที่จะดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เลยค่ะ
  3. ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งสำหรับการทำการรีไฟแนนซ์บ้านเราจะต้องรู้ และเตรียมเอกสารทั้งหมดที่จะต้องใช้ในการยื่นขอ refinance สิว่ามีอะไรบ้างได้แก่เอกสารที่แสดงข้อมูลทั่วไปเช่นบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชน รวมไปถึงสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริงนอกจากนี้ยังมีในส่วนของใบรับรองเงินเดือนหรือว่าสลิปเงิน ประมาณ 3-6 เดือนย้อนหลังมาแสดง รวมไปถึงหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการข้อตกลง หรือหากมีกรณีรีไฟแนนซ์บ้านแบบไถ่ถอนให้เรานำใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 24 เดือนมาแสดงด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีสำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือนรวมไปถึงหลักฐานการแสดงฐานะเงินเดือนอื่นๆที่เรามีไมว่าจะเป็นฉบับจริง หรือ statement พร้อมเซ็นรับรองให้เรียบร้อย  ในกรณีที่ทำธุรกิจส่วนตัวให้เรานำเอกสาร ประกอบธุรกิจเช่นสำเนาทะเบียนการค้าหรือทะเบียนบริษัททะเบียนห้างหุ้นส่วนต่างๆพร้อมยื่นหลักฐานการเสียภาษีเงินได้พร้อมกับแนบใบเสร็จตัวจริงจากกรมสรรพากรย้อนหลัง 6 เดือนอย่าลืมแนบรูปถ่ายกิจการจำนวน 3-4 รูปมาด้วยพร้อมกับสำเนาโฉนดที่ดิน รวมไปถึงหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ต่างๆด้วยนะคะ
  4. สุดท้ายในส่วนของการติดต่อธนาคารใหม่หรือธนาคารเดิมค่ะเพื่อที่จะทำการรีไฟแนนท์สิ่งสำคัญโดยที่เราจะต้องกระทำนอกจากการนำเอกสารสรุปยอดหนี้ที่ได้มาไปยื่นเรื่องขอกู้กับธนาคารแล้วขอแนะนำว่าให้เราทำการยื่นเอกสารกับธนาคารหลายๆแห่งพร้อมพร้อมกันเพราะเนื่องจากแต่ละธนาคารค่อนข้างต้องใช้เวลาในการดำเนินการนั้นเองค่ะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *